Ren Nagase, Natsuki Deguchi, Mayuu Yokota, Fumino Kimura, Nene Otsuka, Toru Nakamura, Yasuko Matsuyuki, Kyoka Shibata, Rui Tsukishima, Ikuho Akiya